Sud pravde EU je objavio historijsku presudu: Ugovori za kredite s valutnom klauzulom u CHF-u su ništavni

Sud pravde EU je objavio historijsku presudu u slucaju kredita iskazanih u nikad vidjenim Svicarcima (CHF valuti).

Sud EU je juce presudio OBAVEZUJUCU presudu za sve sudove u predmetu C-186/16 kojom se u ugovorima o CHF kreditu, valutna klauzula oglasava NEPOSTENOM I NISTAVOM, te je time potvrdio nasu visegodisnju borbu u BIH da su ugovori o CHF kreditima  i u BIH NISTAVI I NEPOSTENI.

Time je  do danas izrecenih preko 1.200 presuda sa NISTAVIM ugovorima u BIH fakticki i pravosnazno potvrdjeno NISTAVIM.

Sud EU  je utvrdio da valutna klauzula u svicarskim francima mora biti podlozna i utvrdjena nepostenom i nistavom, a da su poslovne banke bile duzne i morale obavijestiti potrosace o svim ekonomskim posljedicama i rizicima u vrijeme podizanja spornih kredita-A NISU.

Nadamo se da ce ista presuda suda EU doprijeti i do BH sudija i sudskih institucija kako se nebi dalje nase presude “kiselile” po ladicama sudova, a po zalbi Hypo-Addiko banke. Prve presude sa NISTAVIM ishodom ugovora u BIH su izrecene prije 4,5 godine te se i dalje “kisele i kupe prasinu” po pomenutim ladicama a po zalbi jedine banke u BIH koja je plasirala sporne kredite. Ta banka je ona koja mijenja ime misleci time sprati svoju proslost u nevidjenoj pljacki gradjana BIH. Ta banka je Hypo-Addiko banka.

-U prilogu u donjem dijelu saopcenja i presuda suda EU juce izrecena-a danas objavljena na stranicama pomenutog suda.

Srdacan pozdrav i veliko HVALA na sirenju istine.

Dokument: cp170103hr

Pročitajte...