Sud u Srebrenici odlučio: Bošnjačka djeca imaju pravo da maternji jezik nazivaju bosanskim

Sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev, te, time, između ostalog, dao pravo učenicima kao i njihovim roditeljima da svoj maternji jezik nazovu “bosanski jezik”, pravo da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku, te da isti koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma.

Pročitajte...