Sutra će u Kladnju biti proglašen Dan žalosti

Sutra će u Kladnju bit proglašen Dan žalosti zbog tragičnih događaja koji su obilježili ovu sedmicu i gubitka dva mlada života – Dženite Halilović i Riada Hasanovića.

Dan žalosti će se obilježiti spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi općine Kladanj te zgradama javnih preduzeća i ustanova.

Na Dan žalosti, na javnim mjestima, neće se održavati nikakvi programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim i drugim javnim objektima.

mediji sa područja ove općine su obavezni da prilagode programske sadržaje Danu žalosti.

Pročitajte...