Sutra zasjedaju općinska vijeća u Kalesiji, Teočaku i Živinicama.

Na sjednici Općinskog vijeća Kalesija razmatrat će se, između ostalog, Nacrt Strategije lokalnog razvoja Kalesije za period 2017-2025, zatim Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Kalesije za period 2017-2025, te Odluku o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Sjeverna zona Kalesija. Pred vijećnicima je i Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, zatim Odluka o prihvatanju inicijative za osnivanje nove mjesne zajednice Petrovice, kao i Informacija o izgradnji sportske dvorane i Odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju rezervoara za vosu u naseljenom mjestu Ćive, MZ Vukovije Gornje.

Zasjeda i Vijeće u Teočaku. Vijećnici će između ostalog, razmatrati Nacrt budžeta Teočaka 2018, sa okvirnim planom za 2019. I 2020. Godinu,  i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za narednu godinu. Pred Vijećem je i nekoliko izvještaja o radu i finansijskih izvještaja za 2016. – OŠ Teočak, MSŠ Teočak, Centra za socijalni rad, Veterinarske stanice, Sportskog saveza te Informacija o stipendiranju studenata za akademsku 2016/2017.

Vijećnici OV Živinice sutra će, pored ostalog, razmatrati Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju mosta preko Spreče na regionalnoj cestri Živinice-Međaš, prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, rspolaganju i korištenju stambenog fonda u zprimjenu principa socijalnog stanovanja, te nacrt Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju TK. Na dnevnom redu je i nekoliko imenovanja i razrješenja.

Pročitajte...