Suvenirnica “Podstrek” pravi primjer socijalnog poduzetništva osoba sa invaliditetom

Suvenirnica „Podstrek“ u Tuzli novi je podstrek za osobe sa invaliditetom, članove i radno angažovane u Udruženju „Lotosice“ Tuzla. Nakon dvije godine ova je suvenirnica obnovila svoj rad u nadi da će od prodaje unikatnih ekosuvenira omogućiti samoodrživost Udruženja.Opširnije u video prulogu.

Pročitajte...