Svjetska banka: BiH treba 100 godina da dostigne standrad EU

Bosni i Hercegovini će biti potrebno 100 godina da se dostigne životni standard EU, uz trenutnu stopu rasta, ali ni trenutni rast nije održiv, jer se oslanja na javni sektor. Tako piše u detaljnom izvještaju Svjetske banke za BiH koji se objavljuje svakih pet godina. Ključni problem u našoj zemlji nedostajanje političke volje za ozbiljne ekonomske reforme, što u konačnici rezultra odlazakom ljudi iz naše zemlje.

Bosna i Hercegovina u skorijoj je prošlosti preživjela traumatično iskustvo agresije, što je ostavilo posljedice na cjelokupni razvoj društva i Bih, kao države, naglašava Midhat Čaušević, profesor na Filozofskom fakultetu. Smatra da kada govrimo o različitim izvještajima koji prate napredak BiH u postizanju standarda EU ili onih vezanih za razvijenije zemlje, onda to možemo posmatrati sa dva ključna aspekta.

BiH mora načiniti značajne korake ka Evropskoj uniji, navodi Čaušević. Kaže da na tom putu moramo imati u vidu složenost odnosno sam koncept društveno -političkog i strukturnog organizovanja BiH na razini dva entiteta, 10 kantona.

Analizarujući izvještaj Svjetske banke u kojem je navedeno da našoj zemlji treba 100 godina da postigne standard EU, Admir Čavalić, ekonomski analitičar, smatra da su ekonomske reforme ključan prioritet kojim se trebamo viditi. Mišljenja je da smo nailazili na probleme kada je riječ o realizaciji Akcionog plana reformske agende, kao i socio-ekonomske reforme, odnosno Reformska agenda II.

 

Migracije su, također jedan od problema sa kojima se naša zemlja susreće, a prepoznate su i navedene u izvještaju Svjetske banke. Mi ih, kaže prof. Čaušević, možemo posmatrati sa dva aspekta. Prvi je odlazak mladih ljudi, koji traže bolji ekonomski status, kao i odlazak građana koji imaju rješenu egzistenciju. Najvažnije je zadržati mlade ljude bez kojih BiH neće imati potencijal i budućnost. Potrebno više strategije i razumijevanja prema ključnim procesima koji imaju uticaj na socio-ekonomski status svih stanovnika u BiH, navodi Čaušević.

 

Pročitajte...