U 2020. godini za ortotsko – protetska i druga pomagala RVI 965.000 KM

Vlada TK utvrdila je iznose finansijskog učešća kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala i drugih pomagala,  propisanih Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Za ove namjene Vlada je ove godine osigurala 965.000 KM. Vlada TK je zadužila Ministarstvo za finansije da pokrene proceduru izrade Izmjena  i  dopuna  Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i izmjena i dopuna Zakona o njegovom izvršenju. Prihvaćena je Informacija o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za avgust. Službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 2.699 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. Ipak došlo se do saznanja da najveći broj migranata dolazi iz Pakistana, Afganistana, Maroka i Bangladeša. U avgustu su evidentirana i 34 sigurnosno interesantna događaja u kojim su učestvovali migranti. Vlada je odobrila 219 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata iz Tuzlanskog kantona smještenih u Studentskim centrima u drugim kantonima. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata vršit će se za period od 15.9.2020. godine do 15.7.2021. godine. Vlada je utvrdila kriterije za raspodjelu sredstava za obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju. Ova sredstva, planirana za 2020. godinu su raspoređena za nabavku nagrada za „Životno djelo“ povodom manifestacije 5. oktobar – Svjetski dan učitelja na kojoj će ove nagrade dobiti dvadeset nastavnika.Za nesebičnu podršku pri realizaciji odgojno-obrazovnog  procesa  u  osnovnim  i  srednjim  školama  Tuzlanskog  kantona  u  školskoj  2019/2020.  godini,  Vlada je dodijelila javna priznanja organizaciji UNICEF Bosna i Hercegovina, JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, JU Osnovna škola „Sjenjak“  Tuzla, Radio-televizija Tuzlanskog kantona, te urednici dokumentarno-obrazovnog programa RTV TK Edini Fazlić. Naime, tokom obustave redovne nastave uzrokovane pandemijom COVID-19. navedene institucije, organizacije i pojedinci su dali nesebičnu podršku pri realizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/2020. godini. Kantonalna vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Maksimalan iznos po projektu je 7.000 KM,a podnosilac zahtjeva može predložiti jedan program/projekt. Sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti vršit će se u iznosu od maksimalno 2.000 KM. Vlada je, između ostalog, usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period januar – juni 2020. godine dok Izvještaj o radu Univerziteta u Tuzli za prošlu godinu nije prihvaćen. U okviru kadrovskih pitanja data je prethodna saglasnost Nadzornom  odboru Rudnika  soli  „Tuzla“ za razrješenje Mujkić Mirnesa sa pozicije v.d. direktora privrednog društva, te imenovanje Aziza Čačkovića na tu poziciju na period od 27.09.2020. godine do okončanja  konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.

 

Pročitajte...