Svjetski dan braniteljica ljudskih prava: Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

– Fondacija lokalne demokratije (FLD) želi ukazati i na probleme s kojima se susreću braniteljice ljudskih prava, odnosno žene koje su uključene u promociju i zaštitu svih ljudskih i temeljnih sloboda i sve osobe uključene u odbranu ženskih prava i ravnopravnosti spolova

SARAJEVO (AA) – Fondacija lokalne demokratije (FLD) želi u periodu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, na Svjetski dan braniteljica ljudskih prava (29. novembar), ukazati i na probleme s kojima se susreću braniteljice ljudskih prava, odnosno žene koje su uključene u promociju i zaštitu svih ljudskih i temeljnih sloboda i sve osobe uključene u odbranu ženskih prava i ravnopravnosti spolova, javlja Anadolu Agency (AA).

“Braniteljice ljudskih prava su od vitalnog značaja za razvoj demokratskih procesa i institucija u cilju okončanja nekažnjavanja te promocije i zaštite ljudskih prava. Iako se suočavaju s jednakim rizikom kao i svi branitelji ljudskih prava, kao žene izložene su određenim rodnim rizicima te su meta rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije te se doživljavaju kao protivnice tradicionalnim društvenim i kulturološkim normama”, navode iz Fondacije lokalne demokratije.

Navode kako su u Bosni i Hercegovini one u svom radu izložene nasilju od strane trećih lica, prijetnjama, zastrašivanjima, trpe različite oblike javnih i privatnih uvreda, što sve rezultira njihovom ugroženom sigurnošću, kako u javnom, tako i u privatnom životu. Iako imaju ključnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i pripadaju rizičnim grupama građana, ne prepoznaje im se poseban status u zaštiti njihovog integriteta.

Identificirajući rodnu diskriminaciju kao jednu od prepreka u djelovanju braniteljica ljudskih prava, Fondacija lokalne demokratije je u decembru 2019. godine počela implementacija projekta “Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini”, koji se realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.

“Anketno ispitivanje braniteljica ljudskih prava, provedeno u okviru projekta, je pokazalo da je veliki broj ispitanica odgovorio da se u svom poslu kao braniteljica ljudskih prava osjećala diskriminirano na osnovu spola”, kaže Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije,

Dodala je da “ispitanice smatraju da je problem diskriminacije više institucionalne prirode i to u pogledu neimplementacije zakona i politika o zabrani diskriminacije”.

Iako je zaštita od diskriminacije jedno od glavnih načela zakona BiH i dio je mnogih zakona koji garantuju ta prava i uključuju opću zabranu diskriminacije, kao što su Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, koji definiraju aspekte jednakih mogućnosti i jednakog tretmana, implementacija istih nije na zadovoljavajućem nivou.

“Aktivnostima projekta unaprijedit će se implementacija postojećeg zakonodavstva/politika, ali i jačati kapaciteti braniteljica o postojećim mehanizmima zaštite i prevencije, kao i o zakonima i institucionalnim okviru te raditi na uspostavljanju saradnje između braniteljica ljudskih prava i relevantnih institucija odgovornih za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv nasilja na osnovu spola u BiH”, navode iz Fondacije.

Pročitajte...