Svjetski dan Roma

Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan Roma s ciljem da se ukaže na težak položaj Roma i da se države podstaknu da obrate posebnu pažnju unapređivanje njihovog položaja.Prema podacima romskih nevladinih udruženja u Bosni i Hercegovini živi više od 85 000 pripadnika naše najveće nacionalne manjine.Na području Tuzlansjog kantona ih je oko 15 000. „Od 1971. godine, kada je održan Prvi svjetski kongres Roma do danas trnovit je put kojim koračaju, prije svega kada je u pitanju ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Pomaka ima, “, kaže predsjednik Udruženja „Euro Rom“ , Nedžad Jusić.
” Mogu biti zadovoljan sa određenim aktivnostima i sa rezultatima koji su postignuti za integraciju Roma u našoj zemlji, a samim tim mogu izdvojiti Grad Tuzla, odnosno TK,jer mislim da je tu napravljen najveći napredak po pitanju obrazovanja, navodi Nedžad Jusić, predsjednik Udruženja “Wuro Rom”.
To potkrepljuje činjenicom da na području Tuzlanskog kantona osnovnu školu pohađa oko 600 pripadnika romske nacionalne manjine, srednju oko 90, dok ih je na fakultetima oko 15,š to je, kako kaže Jusić, veliki napredak. Smatra da institucije vlasti moraju uložiti mnogo više napora kako bi Romi bili ravnopravni građani zemlje u kojoj žive..
“Moramo više raditi da budemo ravnopravni članovi ovog društva sa istim pravima, ali i istim obavezama i odgovornostima kao i svi građani BiH”, pojašnjava Jusić.
Podsjećamo da je Prvi kongres Roma u Londonu rezultirao i proglašenjem službenog romskog jezika, kao i službenim prihvatanjem naziva „Rom“, što na romskom jeziku znači čovjek.