Tegeltija: Najveći izazov bit će izgradnja šatorskih naselja (VIDEO)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija danas je, nakon proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronaviruse u Bosni i Hercegovini, izjavio da će najveći izazov biti izgradnja šatorskih naselja – karantina na graničnim prijelazima.

– To će se raditi u saradnji sa Oružanim snagama BiH. Također, najveći izazov predstavljat će pitanje koje je pokrenula Vlada Federacije BiH a odnosi se na zakon o javnim nabavkama u cilju nabavke medicinske opreme. O tome ćemo se tek izjašnjavati – istakao je Tegeltija.

Dodao je da će se šatorska naselja raditi pod nadzorom zdravstvenih institucija, a od Ministarstva odbrane BiH očekuje da obezbijedi logističke uslove.

– Ministarstva zdravstva pripremaju lokacije naselja i broj potrebnih objekata. U ovom trenutku sigurno je da će na sjevernoj granici prema Hrvatskoj biti tri takva objekta – potvrdio je Tegeltija.

Podvukao je da se Bosna i Hercegovina nalazi na samom početku borbe eleminisanja posljednica koje donosi koronavirusa, te je pozvao građane da djeluju u skladu s preporukama zdravstvenih institucija.

Odluka o stanju prirodne ili druge nesreće donesena je u skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH, po kojem će se također aktivirati Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje kojim će predsjedavati Fahrudin Radončić.

– To tijelo bit će zaduženo za saradnju svih nadležnih institucija, od lokalnih institucija, entitetskih pa do službi na nivou države, da korodiniraju sve aktivnosti koje se preduzimaju u borbi protiv koronavirusa – pojasnio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

U vezi Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, danas je Vijeće ministara BiH napravilo izuzetak u pogledu da se mjere zabrane ulaska iz određenih zemalja ne odnose na vozače teretnih kamiona i pilota, odnosno svih službi koje se nalaze u jednom avionu da bi se mogao odvijati nesmetan saobraćaj.

Za njih, kako kaže, slijede dodatne zdravstvene mjere što znači naprimjer da “vozač državljanin koji dolazi iz Italije može da doveze robu koja je namijenjena u BiH pod određenim uslovima“.

Osim toga, napravljen je izuzetak koji se odnosi na diplomatska predstavništva to jest diplomate koji su akreditovani u BiH.

Donošenjem odluke o stanju priorodne i druge nesreće pojednostavile su se procedure te pomoglo da se BiH efikasnije nosi s aktuelnom situacijom u vezi sa koronavirusom, a nakon što su jučer entitetske vlade proglasile vanredno stanje (Republike Srpska) i stanje nesreće (Federacija BiH).