TK: Do 30. septembra traju upisi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Do 30. septembra traju upisi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama na području Tuzlanskog kantona. Upisi će se vršiti na osnovu standardiziranih pedagoških testova  i  Pravilnika o dogoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama koja pohađaju redovne osnovne škole.

novinarka: Erda Redžepagić

U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla vršit će se upis djece do 30. septembra ove godine. Do sada je upisano 20 budućih školaraca koji su položili standardizirane  pedagoške testove namjenje djeci sa poteškoćama u razvoju. Pored upisa u osnovnu devetogodišnju specijalnu školu, postoji i upis u grupe učenika sa umjerenim i težim smetnjama i autizmom, te upis u srednje usmjereno obrazovanje za pomoćnog kuhara i pomoćnog krojača.

U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju uslijed pandemije corona virusa dio nastavnih aktivnosti relizovan je putem elektronskih platformi. Nastava putem interneta, bez direktonog kontakta učenika sa nastavnikom, bio je poseban izazov.

Za upis djece, roditelji i staratelji  trebaju  dostaviti  prijavnice prebivališta roditelja i djeteta,  izvod iz matične knjige rođenih za dijete,  kao i potvrdu   Komisije zaduženu za procjenu sposobnosti. U skladu sa dostavljenom dokumentacijom, djeca će biti upisana u odgovarajuću odgojno obrazovnu ustanovu.

 

 

Pročitajte...