TK: Izvoz povećan za 22 posto

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prema Informaciji, u 2017. godini nije došlo do promjene obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2016. godinu. Prerađivačka industrija ostvarila je rast od 2.5%, vađenje ruda kamena 0.7%. aproizvodnja i snabdijevanje elektrićnom energijom pad od 4.5%.U 2017. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od1.554.715.000 KM, što je u odnosu na isti period 2016. godine rast od 22,42 %. U isto vrijeme porastao je uvoz od 17,82 % te je uvezeno roba u vrijednosti od 1.789.895.000 KM.Pokrivenost uvoza izvozom je 86,86 %, a vanjskotrgovinski deficit je 235.180.000 KM. Uodnosu na 2016. godinu, došlo je do rasta izvoza hrane i pića 20,7 %, goriva i maziva 60,6 %,industrijskih materijala 6,7 %, transportnih sredstava 3,2 %, kapitalnih proizvoda za 49,9 % iizvoz proizvoda za široku potrošnju 27,3 %. Rast uvoza u odnosu na 2016. godinu je ostvarenkod industrijskih materijala 14,1 %, transportnih sredstava 17,2 %, proizvoda za širokupotrošnju 4,7 %, hrane i pića 11,2 %, goriva i maziva 72,2 % i kapitalnih proizvoda 1,9 %. Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija,Hrvatska i Austrija.Prema podacima dobivenim iz registra Porezne uprave FBiH broj zaposlenih je u decembru2017. godine iznosio 98.622 osobe. Povećanje broja zaposlenih je u proteklih pet godinapraćeno i konstantnim smanjenjem broja nezaposlenih, te je po prvi put zabilježen veći brojzaposlenih od nezaposlenih u navedenom periodu. Prerađivačka industrija i trgovinazapošljavaju najviše osoba. U decembru2017. godine, prema Informaciji, registrovano je 84.250 nezaposlenih osoba.Prosječna neto plata na području TK u decembru je iznosila 771,00 KM što je ispodprosjeka Federacije BiH, a u odnosu na kantonalni prosjek iz 2016. godine, neto plata je većaza 3,6 %. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje iopskrbe električnom energijom, dok su najniže prosječne neto plate u građevinarstvu.

Pročitajte...