TK: Mijenja se princip rada Kriznog štaba TK

Ministri u Vladi TK danas su usvojili Informaciju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Vlada je zadužila Krizni štab da svaku svoju narednu naredbu ili odluku donosi u formi prijedloga i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje. Također, o epidemiološkoj situaciji jednom mjesečno morat će obavještavati i Skupštinu Tuzlanskog kantona. Među ostalim odlukama, Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedbi Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u prošloj godini.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je zaduženo da jednom mjesečno obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona o epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu te mjerama Kriznog štaba TK. Naredbe Kriznog štaba važit će 14 dana, a nakon isteka tog roka Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona je zadužen da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Tuzlanskom kantonu i sačini procjenu rizika.

– Princip rada Kriznog štaba će se mijenjati, pa ćemo raditi po principu radu Kriznog štaba Fedralnog ministartva zdravstva gdje će sve odluke i preporuke ići u formi prijedloga na Vladu TK koja će navedene odluke analizirati i usvajati – napominje Božo Jurić, ministar zdravstva TK.

Vlada TK danas je usvojila Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u prošloj godini, te je istaknuto da je u toku 2020. godine za implementaciju projekata utrošeno ukupno skoro 12 miliona KM. Na današnjoj sjednici Vlada nije prihvatila Izvještaj o poslovanju Međunarodnog aerodroma Tuzla za 2019, a data je saglasnost na Plan poslovanja ovog preduzeća za ovu godinu.
Kako se u Planu navodi, u 2021. godini planira se nastavak tehničkog opremanja Aerodroma i kontinuirana edukacija uposlenika za siguran prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljaga i roba, ali i nastavak postepenog povećanja broja zračnih operacija i novih destinacija u zemlje zapadne Evrope i Bliskog Istoka. U toku 2021. godine se planira završetak izgradnje atrija sa nadstrešnicom dolaznog gate-a, čime će se upotpuniti slika modernog međunarodnog aerodroma. Pored toga u 2021. je planirana i rekonstrukcija parking prostora sa modernim sistemom za naplatu.

Pročitajte...