TK: Objavljene konačne rang liste za prijem prosvjetara u školama

Ministarstvo nauke i obrazovanja TK danas je objavilo konačnu rang listu kandidata po konkursu za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Konkursna procedura protekla je bez problema, i uspješno je zbrinut tehnološki višak. Na taj način stvoreni  su uslovi da 1. septembra sve bude spremno za nesmetan početak nove školske godine u Tuzlanskom kantonu.

 

Na web stranici Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, oglasnim pločama škola objavljene su konačne rang liste kandidata po konkursu  za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, neophodnih za nesmetan početak naredne školske godine u Tuzlanskom kantonu. Uslovi za njihovo raspisivanje su se stekli nakon što su resorno Ministarstvo odnosno Vlada Tuzlanskog kantona i sindikati uspješno okončali proces zbrinjavanja tehnološkog viška. Ove godine zbrinuto je oko 200 zaposlenika, nakon čega su škole mogle sagledati potrebe za narednu školsku godinu.

Danas izlaze konačne rang liste, cjelokupna konkursna procedura protekla je bez problema, nema žalbi niti pritužbi. Nastavno osoblje će imati Ugovore o radu do početka nove školske godine, 01.septembra. Nakon ovog konkursa, resorno Ministarstvo će raspisati do kraja godine i dodatni konkurs, za  zaposlenike, za koje se pokaže potreba uslijed bolovanja ili neisupunjene norme“, istiće šefica  Odsjeka za srednje i obrazovanje odraslih resornog Ministarstva.

Ministarstvo za nauku i obrazovanje ove godine raspisalo je 1600 pozicija za osnovne i srednje škole. Kriteriji, odnosno uslovi za prijem zaposlenika su isti kao i na prošlogodišnjim konkursima. U Građevinsko-geodetskoj školi u Tuzli raspisano je 14 pozicija koje su uredno popunjene, a zbrinut je i tehnološki višak iz drugih škola, jer su zaposlenici ove škole sve vrijeme imali punu normu.

“Što se tiče tehnološkog viška, škola je 30, juna poslala resornom Mnistarstvu potrebe koje su prvo rješene. On je riješen, dobili smo pet kolega i sa njima je potpisana saradnja. U našoj školi nije bilo tehnološkog viška ove godine”, pojašnjava direktor Građevinsko-geodetske škole, Nihad Zahirović.

Na području Tuzlanskog kantona najteže je bilo zbrinuti kadar stručno-teorijske i praktične nastave u poljoprivrednoj i rudarskoj struci.

“Što se tiče profila najteže je bilo zbrinuti kadrove opće-obrazovnih predmeta, biologija, hemija, b/h/s jezik. Potom inženjere poljoprivredne i rudarske struke, pojašnjava Alisa Memić, šefica Odsjeka za srednje i obrazovanje odraslih”

Konačan plan zbrinjavanja, prema usvojenim smjernicama rada,  i za osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu biće završen do kraja godine. Smanjenje broja formiranih razreda, posljedično padu broja upisanih učenika, također je jedan od razloga zbog kojih se u Tuzlanskom kantonu svake godine provodi konkursna procedura za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja na rad na određeno vrijeme u nekoj od škola.