TK: Povećani prihodi od koncesija

Većina koncesionara sa Tuzlanskog kantona ponaša se u skladu sa ugovorima o koncesiji, kažu u Komisiji za koncesije TK. Rudnici „Kreka“ Tuzla i RMU „Đurđevik“, koji djeluju u koncernu „Elektroprivrede“ BiH poboljšali su svoje isplate po osnovu koncesija, što je povećalo prihode Tuzlanskog kantona po ovom osnovu.
Detaljnije u video prilogu…
Govore:
Ešefa Kantić, predsjednica Komisije za koncesije TK
Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva TK

Pročitajte...