Vlada TK odobrila je sredstva Javnom preduzeću ‘Šume TK’ za finansiranje rada čuvarske službe za 2017. godinu

Prema nedavno donesenom Programu utroška sredstava Vlada TK odobrila je sredstva Javnom preduzeću ‘Šume TK’ za finansiranje rada čuvarske službe za 2017. godinu u iznosu od 729.166KM . Tom prilikom predložene su četiri odluke.

Više u video prilogu…

 

 

Snimatelj: Rijad Kovačević

Novinarka: Maida Burgić

Kasim Aljić, direktor Kantonalne uprave za šumarstvo TK

Pročitajte...