TK: Produženo važenje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora, potpisali su danas Vlada Tk i Sindikat državnih službenika i namještenika  u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH. Ugovor je produžen na dvije godine, a garantuje povećanje najnižih plaća za 6,45 odsto u ovom sektoru. Obje strane su zadovoljne dobrom saradnjoma, a iz sindikata poručuju da je ovaj ugovor korak naprijed ka donošenju novog Zakona o plaćama u Tuzlanskom kantonu.

I za naredne dvije godine, regulisana su pitanja iz radnih odnosa i način utvrđivanja plaće za 800 državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Učinjeno je to potpisivanjem Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora i Aneksa Kolektivnog ugovora za ovu oblast, a kojem je pristupilo i 8 općina, dosadašnjih potpisnica ovog granskog ugovora. Sporazumom kojeg su potpisali Jakub Suljkanović, premijer Tuzlanskog kantona i Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika zagarantovano je povećanje najniže plaće sa 406 na 432 KM.

  • To mi je zadovoljstvo kazati, što smo na neki način, ove najniže plaće pomjerili za nekih 6,45 odsto kao i za sve ostale uposlenike koji se finansiraju iz Budžeta Tk.To je već definisano za oblast ministarstva unutrašnjih poslova. također su obuhvaćeni službenici koji se nalaze u oblasti pravosuđa i mup-a, tako da praktično imamo zaokruženu najnižu plaću za sve uposlenike koji se finansiraju iz Budžeta TK, rekao je Jakub Suljkanović, premijer Tk.

Iz Sindikata su pozvali da se poštuju odredbe ugovora i pravilnika a obje su strane istakle dobru saradnju tokom dvomjesečnih pregovora.

  • Jako je važno da ovaj kolektivni ugovor bude input Vladi da donese novi zakon o plaćama koji vlada nema. Mislim da je to njihova zakonska obaveza da jednostavno svi državni namještenici primaju platu u skladu sa Zakonom. Do sada je to vlada regulisala nekim podzakonskim aktom i uredbama a mislim da je došlo vrijeme da Vlada pristupi izradi zakona o plaćama za državne namještenike, dodao je Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe.

Treba napomenuti da je Sindikat uputio još jedan Aneks općinama, vezano za godišnji odmor. Njime se traži da odmor bude od 26 do 30 dana, kako je riješeno i na federalnom nivou.

Pročitajte...