TK proširuje prava na novčanu pomoć za treće i svako slijedeće dijete

Zasjedala je danas Vlada TK. Na sjednici je, između ostalog, utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom čime se proširuju prava na novčanu pomoć za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2022. godini. Kantonalna vlada je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti za prvo polugodište ove godine, a utvrđene su i Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

U 2022. godini Finansijski plan ZZO TK planiran je u iznosu od 296 miliona 720 hiljada KM. Od toga u neposrednu zdravstvenu zaštitu je planirano 210 miliona 412 hiljada maraka. Plan je u odnosu na 2021. veći za oko 8 miliona 240 hiljada maraka, kaže direktor ZZO TK Denis Husić. „U ovim smjernicama koje će biti osnov za izradu FInansijskog plana je da je za troškove bolničkog liječenja obolljelih od Kovida 19 planiran milion maraka, proširena je dijagnostička usluga koja će obuhvatiti i mamografiju, papa test, perimetriju, pahimetriju, UZ oka, ultrazvučnu biomikroskopiji oka i za tu svrhu ZZO TK će biti spreman ugraditi iznos od četiri miliona 550 hiljada KM“, izjavio je Denis Husić, direktor ZZO TK.

Za nabavku lijekova u 2022. godini ZZO je planirao blizu 44 miliona KM, a planirano je povećanje sredstava i za ortopedska i druga pomagala za 700 hiljada maraka pa će ukupna sredstva za ove namjene iznositi  šest miliona i 400 hiljada maraka. Povećana su i sredstva za hemodijalizne bolesnike, sa 35 na 50 maraka po jednoj dijalizi, kaže Husić.

Kako bi se ojačala pronatalitetna politika, za koju se zalaže Vlada Tuzlanskog kantona, danas je na sjednici Vlade utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić. “Jednokratne novčane pomoći za treće i svako naredno dijete ostvaruju roditelji koji imaju djecu sa više bračnih partnera do sada je to bilo da moraju biti zajednička djeca . Sada se briše termin “zajednički” koji je stavljao i neravnopravan položaj. Sada ti roditelji će imati jednokratnu pomoć od hiljadu i po maraka za treće i svako naredno dijete “, kaže ministar Džidić. Prema njegovim riječima  , sredstva u budžetu TK su obezbijeđena i planirana u budžetu za 2022. godinu. Osim toga, Vlada TK danas je odobrila  60.000,00 KM Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, u svrhu realizacije projekta „Usmena historija, Dok još nije kasno“.

Vlada TK je u maju ove godine zaključila sporazum o razumijevanju sa MMC Potočari Srebrenica u kome smo  jasno iskazali svesrdnu spremnost za finansijsku pomoć ovom Centru. Ovo su najveća sredstva koja su ovom Centru upućena iz TK, ove godine je to 70 hiljada ukupno, sa 10 hiljada pomoći obilježavanju 11. jula” izjavio je premijer TK Kadrija Hodžić.

Vlada je usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti konstatovanih u konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Ovdje se radi o Programu mjera  kojim se otklanjaju uočene nepravilosti i nedostaci od strane Federalnog ureda za reviziju. TK je u posljednjih desetak godi na bio predmet revizije skoro svake godine. Mi smo u zakonskoj obavezi da donesemo program mjera koji propisujemo kako ćemo te nepravilnosti otkloniti. Naše Odjeljenje za internu reviziju pri Ministarstvu za finansije izvršit će kontrolu da li su budžetski korosnici koji su zaduženi kroz ovaj Program to sve ispoštovali i uradili”, kaže Merima Hajdarević, sekretar u Ministarstvu finansija TK.

Vlada TK danas je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Kako se u informaciji navodi, kada su u pitanju regionalni putni pravci svi Izvođači radova su firme sa područja TK i svi su i sa aspekta mehaničke pripremljenosti i sa aspekta ljudstva i posipnog materijala pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu.  Prihvaćena je i Informacija o stanju sigurnosti za prvo polugodište  2021. godine koje je ocijenjeno zadovoljavajućim.  

RTV TK

Pročitajte...