TK u 2022. godinu ulazi sa usvojenim Budžetom

Na današnjoj sjednici Skupštine TK usvojen je Budžet TK za 2022. godinu, kao i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovogodišnji Budžet usvojen je u iznosu većem od 490, 7 miliona KM.

Kada je u pitanju struktura rashoda u Budžetu za 2022. godinu posebna je pažnja posvećena oblasti socijalne zaštite, te su sredstva za ovu oblast uvećana za više od 3 miliona KM u odnosu na 2021.godinu. U okvirima ove kategorije izdvojit ćemo povećanje podrške pronatalitetnoj politici Kantona za 239.000,00 KM. Bitno je istaknuti da je u Budžetu otvoreno i novo potrošačko mjesto „JU Centar za autizam Tuzla” i planirano je 450.000 KM za funkcionisanje ove ustanove.

Takođe povećani su poticaji za poljoprivredu koji iznose 8,25 miliona i to je povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na tekuću godinu.

Pročitajte...