TK u borbi protiv korupcije

U organizaciji Ministarstva za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona danas je u Tuzli održan skup na kojem je tematizovana korupcija kao jedan od najvećih problema u svim segmentima bh. društva. Skupu su, pored ostalihm prisustvolai domaćini, kantonalni premijer i reosrna ministrica te predstavnici međunarodnihj organizacija u BiH koji su aktivno sudjelovali u kreiranju antikoruptivnih mehanizama u TK.
Korupcija je jedan od gorućih problema u BiH. Prisutna je u svim segmentima društva. Državne institucije su porobljene korupocijom, gube se ogromni resursi a domaće institucije se ne mogu same izboriti sa ovim problemom jer je korupcija u vrhu same političke moći, rekao je između ostalog premijer TK Kadrija Hodžić. Zbog toga je Vlada TK odlučno krenula u borbu sa korpucijom, preuzimajući međunarodne standarde i pozitivne prakse, konsultujući pomoć Američke ambasade, Misije OSCE-a i Delegacije EU u BiH.

Svjesna veličine problema, Vlada TK je u prvih 100 dana svog rada osnovala Ured za borbu protiv korupcije, te iz budžeta za njegov rad osigurala 175 hiljada maraka. Intenzivno se radi na operacionalizaciji ovog Ureda.

TK antikorupcionu politiku realizuje koristeći pozitivna iskustva Kantoona Sarajevo, koejm je za operacionalizaciju Ureda trebalko oko godinu dana. Rezultati njihovog rada su već vidljivi. Uz sticanje povjerenja građana, tu su i pravosnažne presude za koruptivna djela. Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo kaže da su početke rada Ureda pratili pritisci, ali su ipak izdržali.

TK je slijedio pozitivne prakse Kantona Sarajevo, a TK slijedi ZE-DO. sasvim je jasno da se sa korupcijom ne može izboriti niko pojedinačno, te se u tom smislu očekuje formiranje ovakvih ureda i u drugim kantonima Federacije, kako bi se korupcija stavila pod kontrolu.

Pročitajte...