TK uskoro bi trebao dobiti Zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama.

S ciljem da se ukaže na značaj svih lokanih zajednica, a posebno onih nerazvijenih, koje se nalaze na rubnim područjima, Tuzlanski kanton uskoro će dobiti Zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama. Zakon bi obuhvatio pet općina, Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Doboj Istok. Zakonski bi bilo regulisano finansiranje kapitalnih projekata, kako bi se podstakao infrastrukturni i privredni razvoj ovih općina. Trenutno je Zakon u formi Nacrta u javnoj rapravi.
Zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu, bazira se na principu ravnomjernog razvoja cijelog kantona. Na osnovu ovog zakona biće omogućeno da najnerzvijenije općine dobiju dodatni finansijski stimulans za ekonomski i privredni razvoj. Uglavnom će biti finansirani infrastrukturni projekti.
Zakonski će biti omogućeno da se na transparentan način utvrde tri kategorije s obzirom da razvijenost općina. Kategorizacija će biti urađena prema socioekonomskim pokazateljima, koji je utvrdio Federalni zavod za programiranje razvoja. Prema nacrtu Zakona opći uslovi koje općine u TK moraju ispunjavati, da bi ostvarile podršku, su broj stanovnika, površina općine, broj naseljenih mjesta, kao i druge, posebne uslove prema kategorizaciji i indeksu razvijenosti.
Kantonalni Zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama urađen je po uzoru na zemlje regije u kojima su stvorene zakonske pretpostavke za poticaj razvoju ratom pogođenih općina. Jedino naša država u okruženju još nema ovakav zakon, tako da će TK biti prvi koji će uvesti ovakvo rješenje za nerazvijene općine u BiH.

Pročitajte...