Transkripti genocida omogućili uvid u najvažnije odluke srpskog ratnog rukovodstva u Bosni i Hercegovini

Projekt nazvan ‘Genocide papers’ (‘Transkripti genocida’) koji je pokrenuo Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, predstavlja skup pretraživih transkripata sjednica Skupštine srpskog naroda u BiH, kasnije Narodne skupštine Republike Srpske, u periodu od 24. oktobra 1991. do 21. februara 1996. godine. “Projekat “Transkripti genocida” finansiran je direktno iz budžeta Memorijalnog centra Srebrenica. Riječ je o online platformi kojoj je cilj da istraživačima, naučnicima, organizacijama civilnog društva u regiji, medijima, ali i svima zainteresiranima za istraživanje genocida, ratnih zločina i nedavne prošlosti, omogući jednostavan uvid u najvažnije odluke srpskog ratnog rukovodstva u Bosni i Hercegovini.