Trijaža – uslov za ulazak u krug UKC Tuzla

Svi pacijenti koji, po bilo kojem osnovu dolaze na UKC Tuzla od danas će posjetu započinjati u trijažnom šatoru koji je postavljen po naredbi Kantonalnog štaba Civilne zaštite. Naredba se odnosi i na sve Domove zdravlja, no čini se kako će manjak šatora biti prvi problem sa kojim će se suočiti pojedine općine.

“Danas obilazimo teren, vjerovatno će biti postavljeni samo kod onih koji imaju šatore”, rekao je Zoran Jovanović v.d. direktor KUCZ. Šator ispred UKC Tuzla postavili su pripadnici Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Nadležnost nad trijažom zatim je preuzeo UKC. Kako je rečeno trijažu će obavljati multudisciplinarni timovi u zaštitnoj opremi. To podrazumijeva jednostavan pregled i anketiranje svih pacijenata koji, po bilo kojem osnovu dolaze na UKC Tuzla. Ukoliko je  eliminisana sumnja na COVID infekciju pacijent nastavlja prema Klinici na koju je upućen.

“Svi sumnjivi slučajevi bit će upućeni na Prijemno odjeljenje Klinike za zarazne bolesti gdje će se obaviti klinička, mikrobiološka i laboratorijska obrada. Ukoliko uradjeni testovi pokažu da je pacijent zaražen corona virusom infektolog procjenjuje da li je njegovo stanje lakše ili sredje teško, a zatim se postupa po daljim procedurama” – naglasio je prof.dr.Sead Ahmetagić, načelnik Klinike za zarazne bolesti UKC Tuzla.

Trijažni centar je jedna od najboljih preventivnih mjera koja se mogla poduzeti u ovom trenutku i pacijenti je ne bi trebali doživjeti tragično, naglašava Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK i dodaje da je ona u interesu zaštite zdravstvene ustanove, zdravstvenih radnika ali i samih pacijenata.

NA UKC Tuzla od danas će biti potpuno zatvoren i istočni, odnosno ulaz kod Interne klinike, kako bi se spriječio svaki pokušaj gradjana da zaobiđu trijažni šator.

Pročitajte...