Tržištu BiH su potrebni moderni menadžeri, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini ih obrazuje

Za sve one koji žele naučiti da upravljaju kompanijama ili unaprijede
svoje poznavanje korporativnog poslovanja, Američki univerzitet u Bosni
i Hercegovini (AUBiH) nudi master program Poslovne administracije (MBA).

Program obuhvata izučavanje naprednih koncepata iz oblasti menadžmenta,
poslovne strategije, donošenja odluka, poslovnih operacija i
korporativne kulture. Ovaj program studente priprema za nastavak
akademske ili istraživačke karijere, kao i za izvršne pozicije u javnom
ili privatnom sektoru. Usvojena znanja omogućavaju studentima i da
napreduju u okviru trenutnih pozicija, u akademiji, istraživačkim
timovima i institutima, kao i u okviru timova koji se bave poslovnim
savjetovanjem, poduzetništvom, marketingom, finansijama, upravljanjem
ljudskim resursima, investicijama, vladinim i nevladinim organizacijama,
e-biznisom i sl. Diplome AUBiH-a akreditovane su u Bosni i Hercegovini,
EU, SAD-u i priznate u Turskoj, a procenat zapošljavanja diplomanata je
više od 70% odmah po završetku fakulteta.

U okviru ovog programa, studenti uče kako da uspostave i efikasno
upravljaju najkompleksnijim organizacijskim sistemima u lokalnom, ali i
globalnom političkom i ekonomskom okruženju. Takođe, ovaj studijski
program ih priprema da donose odluke neophodne za efikasno
funkcionisanje institucija, a pomaže im i da usvoje vještine
razumijevanja i rješavanja pitanja kao što su ekonomski rast, prihodi i
ekonomske mogućnosti kupaca, konkurencija, političko, pravno i
regulatorno poslovno okruženje, trgovinske barijere i sl.

Kompetencije stečene u oblasti menadžmenta pružaju mogućnost
zapošljavanja u domaćim i stranim kompanijama, diplomatskim
predstavničkim tijelima, ministarstvima i administraciji, kao i u
privatnom i javnom sektoru u našoj zemlji i inostranstvu.

Više informacija potražite na internet stranici Američkog univerziteta u
Bosni i Hercegovni: www.aubih.edu ili putem besplatnog info telefona:
080 020 137 zakažite sastanak na kojem ćete dobiti više informacija o
studijskom programu za koji ste zainteresovani.

Uvjerite se u mogućnosti koje vam Američki univerzitet u Bosni i
Hercegovini nudi. Ne dvoumite se, budite odvažni i krenite na putovanje
koje će ispuniti vaše životne i profesionalne ciljeve!

Pročitajte...