Turizam u BiH bilježi milionske gubitke

Turizam je najpogođenija grana privrede u vrijeme pandemije koronavirusa, a gubici su milionski. Na probleme sa kojima se suočavaju u Sarajevu su nedavno ukazali prijevoznici, turističke agencije i hotelijeri.  Praznim koferima i autobuusima na siboličan su način skrenuli pažnju na veoma na tešku privrednu situaciju u turističkom sektoru prouzrokovanu proglašenom pandemijom koronavirusa.  Na svoje probleme su ukazivali, kako kažu još od konca marta. Zahtjeve su tada poslali kantonalnim i entitetskim vladama.„Mi nismo samo pogođeni 16. marta sa naredbama. Mi smo pogođeni puno ranije, a najkasnije ćemo se oporaviti.”- rekao je direktor turističke agencije, Asim Bečić.

Naredbom od 16. marta Federalni krizni štab nije stavio zabranu rada turističkim agencijama, što Bečić smatra apsurnim jer, kako kaže, nemaju šta prodavati.Zbog toga Bečić smatra das bi se i turističke agencije trebale tretirati i kao kao djelatnosti kojima jezabranjen rad jer im je  promet je nula.

Veliki problem za turističke agencije predstavlja rana uplata akontacija za osiguranje rezervacije kako bi klineti dobili aranžmane po nižim cijenama.  Taj novac, agencije prosljeđuju hotelima, aviokompanijama i drugim pružateljima turističkih usluga.  Sada bilježe samo otkazivanje rezervacija. Stim u vezi, sve zemlje u Evropi su donijele odluku da agencije imaju pravo dati vrijednosne vaučere koji garantiraju klijetima da je uplaćeni novac siguran. Jedino Federacija još nije donijela uredbu o vaučerima koju imaju sve zemlje regiona i RS.„Sve zemlje u Evropi donijele odluku da agencije imaju pravo da daju garantne vaučere, vrijednosne vaučere, koji će garantirati građanima, našim klijentima kojih je desetine hiljada koji su platili aranžmane i aviokarte, da je njihov novac siguran i da će on biti iskorišten u dogledno vrijeme, da li ove ili u toku sljedeće godine, jer mi ne znamo kad će se ovo završiti. U krajnjem slučaju da će im biti vraćen i da neće propasti i da u tom smislu ne brinu i da ne prave bespotreban protisak, jer po zakonima o obligaciji mi smo taj novac platili unaprijed raznim našim dobavljačima i taj novac de facto i ne postoji”- ističe Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH.

Ako bi se sada to i desilo, predložili da se u tom smislu pomogne turističkim agencijama sa beskamatnim kreditima za obrtna sredstva, jer je turizam sezonskog karaktera, ponuda i potražnja je također sezonska.