Tuzla drugi najzagađeniji grad u Evropi

Rezultati mjerenja pokazali su da je zrak tokom vikenda na području TK bio prekomjerno zagađen. Prema podacima Svjetske organizacije za monitoring kvalitete zraka, Tuzla je među tri najzagađenija grada u Europi. Nešto manje zagađenje izmjereno je u Živinicama, dok je u Lukavcu stanje bilo povoljnije. Zbog smoga usljed povećane koncentracije lebdećih čestica i sumpordioksida, otkazivani su letovi sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, dok hronični bolesnici imaju pojačane tegobe i respiratorne smetnje. Najveća koncentracija sumpordioksida, „tihog ubice“ bez boje i mirisa, bila je u Tuzli. U ponedjeljak u 15 sati, na Skveru je izmjereno oko 770 mikrograma sumpordioksida po kubnom metru. Dozvoljena granica je 500. Velika je i koncentracija lebdećih čestica, obavještavaju iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK.„Dolazilo je do prekoračenja pragova upozorenja i pragova uzbune što je opasno za osjetljive ljude, pogotovo za djecu i stanovništvo koje pati od respiratornih problema. Preporuka je da se što manje izlazi napolje i da se smanji kretanje, ukoliko je to moguće“, rekao je Anto Bosankić, stručni savjetnik za planiranje mjera na zaštiti okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK. Mjerna stanica iz Cerika prošle godine premještena u Živinice. Očitani podaci ovih dana ukazuju na prekomjerno zagađenje.„Razlog su veliki broj kotlovnica u općini Živinice. Ono što Opština Živinice može uraditi i što radi je da pokušamo zatvoriti finansijsku konstrukciju za toplifikaciju grada. To je jedini način da spriječimo zagađenje. U užem dijelu grada koji je najnaseljeniji ima više od 1000 individualnih ložišta. Loži se ugalj sa velikim procentom sumpora“, dodao je Asmir Nišić, stručni savjetnik za zaštitu okoliša i voda u Opštini Živinice. Nepovoljne meteorološke prilike za ovo doba godine su otežale situaciju. Anto Bosankić, stručni savjetnik za planiranje mjera na zaštiti okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK:„Stvorila se temperaturna inverzija tako da hladan zrak ostaje u donjim slojevima atmosfere gdje se gomila zagađenje i nema mogućnosti da se podiže ka višim slojevima atmosfere“.
Na fejsbuk grupi Pokret za čist zrak, koja okuplja više od 30 000 članova, najavljena je protestna šetnja 17. februara u cilju da nadležni ubrzaju donošenje rješenja i realizaciju ranijih zaključaka koji se odnose na smanjenje zagađenja.

Pročitajte...