Tuzla: Godišnja press – konferencija Saveza RVI TK

Savez RVI TK  je  u 2018.godini radio na poboljšanju statusa RVI i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.  Aktivno je praćena provedba Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica a Savez je aktivno sudjelovao i u postupku revizije RVI  te inicirao izmjene i dopune Zakona o povoljnom penzionisanju RVI …Ovi  i ostali podaci saopćeni su na godišnjoj press konferenciji Saveza RVI TK u Tuzli.

Pročitajte...