Budimo dobre vodne komšije

Rijeka Spreča je vodena žila kucavica Tuzlanskog kantona no nemar ljudi prema njoj pokazuje da njenu važnost građani i privreda ne shvataju dovoljno. Zbog velikog zagađenja, ovoj rijeci je potreban predah. Zbog toga je pokrenut projekat „Dobre vodne komšije II“ kojih se želi, putem škola i općina, smanjiti zagađenje. Ovu akciju za spas Spreče realizirao je centar za ekologiju i energiju uz finansijsku podršku fondacije Robert Boš štiftung.
Više u video prilogu.