Tuzla: Održana press-konferencija Bosanske stranke

U Tuzli je održana press-konferencija Bosankse stranke. Govorilo se o prednacrtu izmjena Zakona o posredovanju u zapošljavnju i socijalnoj sigurnosti Federacije. Ova stranka smtra ne prihvatljivim da se nezaposlene uslovljava prilaganjem dokaza da su bili na razgovoru za posao, kako ne bi bili brisani sa evidencije Službi za zapošljavanje.