Tuzla: U komisijama Gradskog vijeća angažovana četiri Roma

Romi, kao najbrojnija nacionalna manjina u BiH i dalje žive na marginama društva, sa najmanje prava, van političkog i javnog života. Rijetki su oni koji su uspjeli da prevaziđu stereotipe i dobiju posao. Pozitivne primjere bilježimo u Tuzli…

Pročitajte...