Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je program rada za 2018. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je program rada za 2018. godinu. Ovaj dokument kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Program rada Vlade TK će se temeljiti na postizanju strateških razvojnih ciljeva koji su definisani u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.Opširnije u video prilogu….

Pročitajte...