Tuzlanski kanton korak bliže ka otvaranju Centra za autizam

Svjetski je dan autizma. Tuzlanski kanton bi tebao biti prvi kanton u Bosni i Hercegovini koji će dobiti Centar za autizam. Bit će to kruna dugogodišnje borbe roditelja djece sa autističnim spektrom za ostvarenje njihovih osnovnih prava. Pažnja koju Tuzlanski kanton poklanja ovoj populaciji potvrđena je i na današenjem centalnom obilježavanju Svjetskog dana autizma, organizovanom u krugu budućeg Centra.