Tuzlanski kanton uspješno odgovorio svim dosadašnjim zahtjevima procesa EU integracija

Delegacija EU boravila je danas u Tuzlanskom kantonu, gdje su na sastancima saposlanicima Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednikom Skupštine Senadom Alićem,premijerom TK Jakubom Suljkanovićem te kantonalnom administracijomimali priliku da procijene stepen spremnosti Tuzlanskog kantona u sveukupnom procesu pridruživanja BiH Evropskoj Uniji.

„Prije svega“, istaknuo je premijer Suljkanović, „riječ je o procjeni stručnih kapaciteta koje ima Tuzlanski kanton, zatim koje su realne potrebe za nastavak ovog procesa, naročito kada su u pitanju strateški i planski dokumenti, zakonodavni okvir za pitanja vezana za EU integracije te organizacione strukture unutar kantonalne administracije.“

Nakon informativnog sastanka sa kantonalnom administracijom koja se bavi EU integracijama i okruglog stola o kapacitetima i potrebama zaključeno je da je TK pokazao izuzetnu spremnost za efikasno obavljanje svih početnih poslova i procedura u procesu EU integracija te da pred cijelom Bosnom i Hercegovinom tek predstoje intenzivni procesi koji će uključivati rokove koji moraju biti ispoštovani.

Šef političkog odjela pri Delegaciji EU u BiH Jan Snaidauf kao jedan od ključnih momenata istaknuo je obavezu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa onim iz Evropske unije.

Opservacije koje će Delegacija EU nakon ovih informativnih sastanaka po bh-kantonima  proslijediti, prema Snaidaufovim riječima, nisu obavezujuće ali bi trebale pomoći pojedinim kantonima da odgovorno ispune zadaću koja stoji pred njima.

Usaglašavanje zakonodavstva sa evropskim, rečeno je ovom prilikom, zahtijeva stručni kadar te je neophodno da se kantoni međusobno dogovore na koji će način osigurati stručne kapacitete. Pored toga Skupština TK će, kao zakonodavni organ, u cijelom tom procesu imati važnu ulogu, naglašeno je, a prema mišljenju predsjednika Alića, potrebno je zakonodavstvo usklađivati sa višeg nivoa ka nižem.

Ovo je također bila prilika da se razgovara o mogućem benefitu predprisutpnih fondova.

Pročitajte...