U 121 kolektivnom centru u 45 Bh.gradova živi oko 7 hiljada 200 osoba

Na području cijele BiH provode se projekti zatvaranja kolektivnih centara, odnosno, rekonstrukcije i izgradnje objekata za neprofitno socijalno stanovanje. U 121 kolektivnom centru u 45 Bh.gradova živi oko 7 hiljada 200 osoba. Za zatvaranje kolektivnih centara u BiH, podignut je kredit kod Razvojne banke Vijeća Evrope od 120 miliona KM.