U BiH ugroženo uzmeđu 30 000 i 100 000 radnih mjesta

Restriktivne mjere zaštite od koronavirusa blokirale su ekonomiju BiH. Najviše je pogođen sektor uslužnih djelatnosti. U BiH su ugroženo između 30 000 i 100 000  radnih mjesta, uporavaju ekonomski stručnjaci.Sve je izvjesnije da ekonomija BiH klizi u recesiju. Koliko će vremena trebati za opravak zavisi od toga koliki će biti pad, a to će biti moguće procijeniti tek za oko šest mjeseci, rekao je ekonomski analitičar Admir Čavalić:“Dvije stvari se dešavaju: ili radnici bivaju otpušteni ili ih poslodavac privremo šalje na evidenciju nezaposlenih, prebacujući teret poreza i doprinosa na zavod za zapošljavanje, uz obećanje da će ih vratiti kada se stanje normalizuje. Svaki dan restriktivnih mjera košta bh ekonomiju milione i hiljade radnih mjesta, što potvrđuju podaci poreznih uprava”.  U cilju ublažavanja posljedica pada privrednih aktivnosti i očuvanja radnih mjesta, Vlada FBiH je donijela tzv Korona zakon.  “To treba da bude inicijativna mjera. Nije dovoljan. Nije fiskalno jak. Ima nedorečenosti. Malom broju kompanija u ovom trenutku pomaže. Onima koji imaju pad od 20 % pomaže sa 244 KM po radniku , ali to je nedovoljno u komparaciji sa pomoći zemalja u regionu ili dr. razvijenih ekonomija. Pozitivno je što je plaćanje mnogih obaveza poslodavaca odgođeno. U ovom trenutku najvažnije je da taj stabilizacijski Fond izgradimo i jačamo kroz sredstva MMF-a i drugih međunarodnih donatora i svakako kroz rebalanse budžeta od općinskih preko kantonalnih do entiotetskih i državnih. Uštede treba preusmjeravati u stabilizacijski fond i pomoći najugroženijim, a to su mikro, mala i srednja preduzeća, kao i veliki sistemi koji su ugroženi i od koji zavisi ostatak privrede. Zdravo preduzeće može i bez gotovine funkcionisati do dva mjeseca bez otpuštanja radnika”, rekao je Čavalić. Banke su zadržale diskreciono pravo da odluče kome će odobriti moratorij. Finansijski sektor je likvidan. U komparaciji sa ostalim sektorima najsposobniji je i najstabilniji, tako da ga moratoriji na kredite neće ugroziti.

Pročitajte...