U Čeliću je održan predizborni skup Stanke penzionera-umirovljenika BiH

U Čeliću je održan predizborni skup Stanke penzionera-umirovljenika BiH, na kojem je, pred više od 150 prisutnih penzionera i gostiju, rukovodstvo stranke OO Čelić predstavilo svoje kandidate sa liste za opće izbore. U saopštenju se navodi da je tom prilikom rukovodstvo Stranke, u svom obraćanju naglasilo značaj rada stranke po pitanju interesa svih penzionera bez obzira na stranačku ili drugu trenutnu pripadnost. U saopštenju se navodi, da je  akcenat stavljen i na kontrolu zapošljavanja i sprečavanja rada na crno, kao i kontrolu obračunavanja i isplate minimalnih plaća za zaposlene radnike, čime su direktno oštećeni radnici, fond PIO i Država za poreze i doprinose, a poslodavac se nezakonito bogati. Osim o značaju rada Stranke sa gledišta šireg društvenog aspekta, istaknuti su stalni ciljevi i zadaci stranke po ulasku u zakonodavnu vlast, stoji u saopštenju Stranke penzionera-umirovljenika.

Pročitajte...