U Centru za vakcinaciju u Tuzli vakcinišu oko 50 djece dnevno

Redovna vakcinacija djece u TK odvija se prema kalendaru vakcinacije i ustaljenim protokolima uz higijensko-epidemiološke mjere.  Dok neki smatraju da bi vakcinaciju trebalo odložiti za sigurnije vrijeme s manjim rizikom zaraze koronavirusom, u Domu zdravlja Tuzla kažu da pandemija ne utiče bitno na vakcinaciju. Odziv je zadovoljavajući.  Prema podacima Doma zdravlja u Tuzli prije pandemije redovno je vakcinisano 92% djece. U martu prošle godine  kada je proglašena pandemija vakcinacija je pauzirana da bi mogli organizovati rad u novim okolnostima. Vakcinacija je ponovo počela u maju prošle godine. U Centru za vakcinaciju u Tuzli dnevno vakcinišu oko 50 djece u prosjeku. Neka od najčešćih pitanja roditelja se odnose na to koliko je bezbjedno vakcinisati djece u toku pandemije kada postoji rizik da je neko u porodici ili samo dijete zaraženo ili je virus u fazi inkubacije.                        “Ako je virus u inkubaciji te stvari ne možemo predvidjeti kao što nismo mogli predvidjeti nio prije ni poslije pandemije kad je dijete bilo u inkubaciji od drugih bolesti a dolazi na redovnu vakcinaciju. Nama je bitno na početnom pedijatrijskom pregledu da je dijete klinički zdravo i ako tražimo dopunsku laboratorijsku obradu da nalazi i uvid u cjelokupno stanje budu uredni”,  rekla je pedijatrica iz Doma zdravlja u Tuzli Dijana Dugonjić.                                           Iako prema važećem protokolu  laboratorijski nalazi nisu obavezni za svaku vakcinaciju odgovorniji roditelji ipak samoinicijativno provjeravaju krvnu sliku radi eliminisanja rizika. “Nikad nismo suzbili tu ideju i negodovali kad roditelj izrazi želju da uradi laboratorijske nalaze tako da i mi nekad iniciramo kad je dijete blijedo, kad vidimo po zdravstvenom kartonu da je sklono učestalim infekcijama , da se često tretira antibioticima. Tražimo krvnu sliku samo u tim slučajevima”, rekla je pedijatrica iz Doma zdravlja u Tuzli Dijana Dugonjić. Za one koji namjeravaju vakcinisati djecu na raspolaganju su dežurni telefoni u centrima za vakcinaciju za naručivanje kako bi izbjegli  bespotrebne kontakte. Obavezno je mjerenje temperature i dezinfekcija ruku. Sa djetetom može ući samo jedna osoba.

Pročitajte...