U Domu zdravlja Banovići otvoren HISPA centar

Porodica HISPA centara koja broji 75 centara iz sedam država i 2000 akreditovanih liječnika uvećana je za još jedan, otvoren danas u Domu zdravlja Banovići. Akcenat rada ovog centra je rad na prevenciji kardio i cerembrovaskularnih oboljenja…

Pročitajte...