U Domu zdravlja Srebrenik uskoro će biti otvorena nova zgrada Urgentnog i Fizijatrijskog centra

U okviru Domu zdravlja u Srebreniku uskoro će biti otvorena nova zgrada u kojoj će biti smješteni Urgentni i Fizijatrijski centar. Menadžment ove institucije na čelu sa prim. dr. Ibrahimom Zukićem, novac je obezbijedio zahvaljujući dobroj saradnji sa gradskim Udruženjem privrednika.
Gradnja novog objekta tekla je u dvije faze. U prvoj je uloženo oko 90 hiljada KM, dok je u drugoj, završnoj, fazi uloženo preko 220 hiljada KM za izgradnju Urgentnog i Fizijatrijskog centra. Najviše novca u zgradu uložili su lokalni privrednici, koji su putem donacija i pomoći u izvedbenim radovima pomogli da 50 hiljada građana uskoro ima bolji zdravstveni sistem.
-Prvu fazu smo završili prije dvije godine. Drugu fazu završavamo ove godine, mogli smo i ranije, ali je bilo određenih zastoja i prepreka – kaže za RTV TK prim. dr. Ibrahim Zukić, direktor JZU Dom zdravlja Srebrenik.

Urgentni centar će biti savremen i organizovan tako da će građanima biti pružane i dijagnostičke pretrage, te da će samo hitne slučajeve slati na UKC Tuzla. Namjera je i da obavezno u timu hitne pomoći bude prisutan ljekar. U Domu zdravlja nabavljena su i dva savremena sanitetska vozila, koja su olakšala prijevoz dijaliznih pacijenata. Ovakvim osavremenjavanjem primarne zdravstvene zaštite pružanje usluga pacijentima je podignuto na veći nivo.

– Kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja, od ovog mjeseca od ovog mjeseca pojačali smo njen rad. Imamo dva tima kontinuirano u radu Hitne službe. Želja nam je da nijedan urgentni pacijent prema Tuzli više ne ide bez pratnje ljekara. A ovaj ćemo Urgentni centra opremiti sa određenom dijadnostičkom opremom – dodaje pri. dr. Zukić.

Primarijus Zukić kaže da su nedavno rekontsruisali ambulantu u naselju Duboki Potok. Nabavljen je i digitalizator za RTG slike. Ovime je smanjena potreba za ponovljenim snimanjem, a što je još važnije umanjeno je radiološko opterećenje i zračenje pacijenata. U narednoj godini ovaj Dom zdravlja dobit će i mamograf za rano otkrivanje i prevenciju karcinoma dojke kod žena.
– Nažalost, mi nemamo nikakve podrške već dvije godine od Osnivača. Nijednu marku ne dobijamo za investicije, što je u obavezi Osnivača i očekujemo da ćemo mamograf nabaviti tokom sljedeće godine.

Primarijus Zukić najavljuje i skoro vanjsko uređenje zgrade Doma zdravlja u kojem radi 17 službi i dva centra – Centar za mentalno zdravlje i Centar za fizijatriju. Domu zdravlja ima i pet sektorskih ambulanti te oko 200 uposlenika, od čega su 52 doktora.

Pročitajte...