U Gradačcu sjednica Općinskog Vijeća

OV Gradačac danas će razmatrati Prijedlog Budžeta općine za narednu godinu, kao i Odluku o izvršenju Budžeta. OV trebalo bi razmatrati Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog Sporazuma o načinu otplate zajma JP“Komunalac“ d.d. Gradačac u iznosu od 2 miliona EURA radi realizacije Projekta vodosnabdijevanja Gradačca, između općine i JP“Komunalac“.

Pročitajte...