U povodu obilježavanja 100 godina Husinske Bune i Dana rudara otvoren novoizgrađeni Dom u Kreki

U okviru svečanosti povodom obilježavanja 100 godina Husinske bune danas je otkivena spomen ploča  na objektu koji je izgrađen na mjestu i prema uzoru na nekadašnji Radnički dom u Kreki. U ovom objektu je u decembru 1920, godine sindikat rudara donio Odluku o stupanju u Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine, u historiji poznat kao Husinska buna. Te 1920. godine rudari su se usprotivili vladinom kršenju sporazuma o visini nadnice.

21.decembra 1920. godine rudari Kreke, Zenice, Kaknja, Ljubije, Mostara i Breze stupili su u generalni štrajk. Danas povodom 100 godina Husinske Bune i Dana rudara otvoren je Radnički dom kreka koji je izgrađen po uzoru na Radnički dom u kojem je sindikat rudara donio odluku o stupanju u generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine, u historiji poznat kao Husinska Buna. U odnosu na 1920.godinu položaj rudara danas je u materijalnom smislu znatno bolji al treba radniti na poboljšanju uslova rada, rekao je  Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata Rudnika Kreka.

Evo ovih dana imamo obećanja da je konačno na red došao rudnik Kreka. Rudnik Kreka je najznačajniji rudnik u sastavu koncerna, i po proizvodnji i po broju ljudstva. Blok 7 koji se planira graditi je oslonjen isključivo na rudnik Kreka, tako da u naredne 3 godine očekujemo enormna ulaganja, ciljana ulaganja kako bi se taj rudnik osposobio da u potpunosti može snadbijevati blok 7.

Kako je istakao gradonačelnik Tuzle  Jasmin Imamović Radnički dom Kreka je  od posebnog kulturno historijskog značaja za zapadni balkan, ali i za Grad Tuzlu.

Iduće godine kalendarske dakle vrlo brzo ćemo raditi vanjsko uređenje oko objekta, tu smo dobili pomoć od Sarajevskog kantona za vanjsko uređenje. Da ćemo imati stalnu postavku, stalni muzej i Husinskoj Buni ali i stotinu godina historije i Kreke i Tuzle, naravno i prostorije mjesne zajednice i prostorije za udruženje“Krečana“ kao i ambulantu. To je ambulanta Doma zdravlja.

Povodom obilježavanja 100 godina Husinske Bune i dana rudara danas je predstavljena i izložba fotografija pod nazivom „ Naša Kreka“ autorica Vesne Isabegović i Nataše Perić.

Pročitajte...