U prošloj godini 2.500 osoba zaposleno preko programa za zapošljavanje

Služba za zapošljavanje TK u 2020. godini realizovala je ukupno 15 programa sufinansiranja zapošljavanja. U saradnji sa federalnim zavodom i Vladom TK na ovaj način zaposleno je oko 2500 osoba. Federalni zavod za ovu namjenu izdvojio je 13 miliona KM. Riješen je i problem kašnjenja uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih. Riječ je o dokupu staža za osobe kojima fali 3 godine radnog iskustva za odlazak u penziju. Uveden je i novi informacioni sistem koji će umrežiti kantonalne službe za zapošljavanje sa federalnim zavodom.

Zbog pandemije koronavirusa u 2020. godini povećao se broj nezaposlenih osoba koje su na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Trenutno je na evidenciji nešto više od 77 hiljada registrovanih, što je za 2 700 osoba više u odnosu na početak godine. Unatoč tome, Zavod je realizovao zacrtane planove i programe. Iako je bilo kašnjenja, isplaćene su novčane naknade za nezaposlene osobe koje su po zakonu na to imale pravo. Visina naknade iznosi 370 KM, odnosno 40 posto novčanih sredstava jedne prosječne plate u FBiH. Riješen je i problem kašnjenja uplate doprinosa za nezaposlene osobe kojima nedostaje radnog staža do penzije.

– Ono na čemu smo se mi posebno fokusirali u 2020. godini je da sve osobe koje imaju pravo po zakonu za isplate novčane naknade a njih je bilo zaista jako puno zbog dobijanja otkaza usljed pandemije koronavirusa da obezbijedimo finansijska sredstva i da novčana nakanada ne bude upitna. Takod smo u ovoj godini imali oko 9 hilajda osoba koje su stekli pravo za novčanu naknadu. Još jedna od naših aktivnosti kojom smo se bavili u ovoj godini jeste da smo riješili dugogodišnji problem kašnjenja koji je vezan za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje služba vrši prema članu 31. zakona o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To smo stavili u rok tako da ni tu više neće biti nekih problema – ističe Edina Isaković direktorica Službe za zapošljavanje TK.

Radi se o osobama kojima nedostaje tri godine radnog iskustva, pa se vrši dokup staža za njihovo penzionisanje. Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanjem i Vlade TK, odnosno ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i ministarstvom za boračka pitanja TK, realizovalo je 15 programa sufinansiranja zapošljavanja. Na ovaj način u prosjeku je uposleno 2500 osoba, a za ovu namjenu Federalni zavod je izdvojio 13 miliona KM.

– Tu bih spomenula program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca koji je bio u dva kruga. Prvi javni poziv i ponovljeni javni poziv. U prvom pozivu je zaposleno 30, a u drugom pozivu će biti zaposleno 11 osoba iz te kategorije djece šehida i poginulih boraca. Još jedan program ministarstva za boračka pitanja za sufinansiranje prirpavničkog/volonterskog staža. Dosada je zaapoleno 79 osoba, u završnoj fazi je ponovljeni javni poziv za osobe koje u 1 krugu nisu našli zaposlenje pa smo raspsiali javni poziv kako bi se javili poslodavci kako bi i te osobe konačno dobile posao odradile svoj volonterski staž – napominje Isaković.

U 2020. godini pokrenuta je i implementacija jedinstvenog informacionog sistema koji će umrežiti sve kantonalne službe za zapošljavanje sa federalnim zavodom. Na ovaj način omogućit će se lakša kordinacija i razmjena podataka između navedenih ustanova.

Pročitajte...