U prošloj godini na UKC-u Tuzla za plate isplaćeno 8 miliona KM više u odnosu na 2019. godinu

Na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona danas je objelodanjena o Informacija nadzoru budžetske inspekcije na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Kako je naglašeno na konferenciji za medije, bivši direktori ove ustanove sebi su nezakonito povećavali plate i naknade. Izvještaj je prosljeđen nadležnim organima na daljnje postupanje.

Budžetska inspekcija Tuzlanskog kantona izvršila je kontrolu ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i menadžmenta u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli za period od 1.1.2020. do 31.3.2021. godine. Inspekcijskom kontrolom utvrđene su razne nepravilnosti, a najviše njih se odnosilo na visoke plate bivšeg direktora UKC- a Tuzla i njegovih pomoćnika. U 2013. godini donesen je novi Statut JZU UKC Tuzla, koji je objavljen u Službenim novinama FBiH, a čijim je stupanjem na snagu Statut iz 2009. godine stavljen van snage. Ipak, ova ustanova nije primjenjivala važeći Statut, nego onaj koji je stavljen van snage.

– Uvidom u obračun isplate plate direktora utvrđena su prekoračenja visine plate direktora u kontrolisanom periodu, što je suprotno članu 20. Zakona o platama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK i suprotno odluci UO JZU UKC Tuzla, a ista se odnosi uglavnom na prekovremeni rad koji je uveden i suprotno Zakonu o radu – kaže Sanela Sabitović, glavna budžetska inspektorica TK.

Zakonom o platama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK, utvrđeno je da najviši iznos neto plate, bez minulog rada direktora i drugih rukovodilaca institucija čiji je osnivač kanton, ne može prelaziti iznos neto plaće ministra. Kada je riječ o direktoru UKC-a, njegova plata će smije biti veća od plate koju prima premijer TK.

– To nije bio slučaj na UKC-u u ovom periodu 1.1.2020. do 31.3.2021. godine, nego je isplaćivanja veća pleta i oko 32 hiljade neto plate je isplaćeno više u odnosu na ono što je Zakonom propisano – naglašava Vedran Lakić, ministar finansija TK.

Plate pomoćnika direktora kretale su se od 3.500 do 7.000 KM, a njihove plate nisu imale ni propisana ograničenja. Pored osnovne plate, sati prekovremenog rada, dodataka na naučni stepen, pomoćnicima su isplaćivane i stimulacije kao i naknade za dežurstvo te naknade za pripravnost. Ovo je, tvrde, rađeno mimo zaključenih ugovora o radu kojim nisu ugovreni poslovi polikliničke bolničke zaštite, odnosno poslovi ljekara specijaliste na klinici, niti je to utvrđeno nekim drugim aktom.

– Što se tiče prekovremenih sati također je uočena nepravilnost. Davano je od 500 pa do preko 1000 radnih sati prekovremenog rada, počevši od direktora, a tako i prenoseći to na pomoćnike direktora u posmatranom periodu što je suprotno Zakonu – naglašava Lakić.

Inspekcijski izvještaj prosljeđen je nadležnim organima na daljnje postupanje.

– Ministarstvo finansija će, kao nadležni organ na osnovu člana 13. Uredbe o budžetskom nadzoru FBiH, a u skladu sa Zakonom i drugim propisima, poduzeti sljedeće mjere: nadležnom sudu podnijeti prekršajnu prijavu za nepravilnosti, a za nezakonitosti izvještaj nadležnom Tužilaštvu – napominje Sabitović.

Na osnovu Izvještaja UKC-a Tuzla, primjećeno je da su plate u 2020. godini uvećane za skoro 8 miliona KM, u odnosu na 2019. godinu, a da je broj izvršenih usluga smanjen i do 40 posto.

– S obzirom da je i prošla Vlada imala Izvještaj sa sličnim nalazima o znatnom prekoračenju isplate ličnih primanja, što je već tada, za prvih 7 mjeseci prođle godine upućivalo na nepravilnosti i nezakonitosti i da je mendžmenu UKC-a bio upozoren, a da je nastavio nepravilnosti, onda je nužno iznijeti ovo u javnost – ističe Kadrija Hodžić, premijer TK.

Ovom prilikom najavljeno je da će budžetska inspekcija vršiti nadzor i u ostalim firmama čiji je osnivač Vlada TK, jer je zaštita građana TK i javnih resursa jedan od osnovnih postulata rada Vlade TK.