U rudnicima proizvodnja u punom obimu

Proizvodnja i distribucija električne energije među ključnim je segmentima za funkcionisanje zajednice, naročito je to važno u krizama, kakva je pandemija sa kojom je planeta suočena. Temelj tog sistema je proizvdonja uglja. U rudnicima iz koncerna Elektroprivrede proizvede se dnevno 11 do 12 hiljada tona, samo u Kreki oko 5 hiljada tona. Rudari ulažu maksimalne napore u provođenju mjera zaštite.