U Sarajevu održan Okrugli sto na temu :“Mehanizmi zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti”

Cilj projekta “Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ je osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija i prilikom primjene policijskih ovlasti. Projekt ima dva stupa. Prvi se odnosi  na osnaživanje žena  odnosno ravnopravnosti spolova unutar policijskih  agencija i promociju uloge žena.

„Potreban je iz prostog razloga jer žene nisu dovoljno zastupljene u policijskim institucijama . kako od ukupnog broja  uposlenih tako i što se tiče  pozicija odlučivanja.  Prema našem istraživanju iz 2017 g od ukupnog broja policijskih službenica u BiH to je negdje oko 16.000 tek oko 8 posto čine žene odnosno policijske službenice.” – Benjamin Pljevljak,  generalni sektretar Centra za sigurnosne studije

Udruženje ‘Mreža policijskih službenica’  okuplja više od 400 žena policajaca. Poražavajuća činjenica je da u BiH ima 16 policijskih agencija a ni jednom ne rukovodi žena,  istakla je predsjednica udruženja, Kristina Jozić. Podsjetila je na  značaj promovisanja spolne ravnopravnosti kao i na zastupljenost žena u ovom sektoru odnosno  prema zakonskim rješenjima, trebala biti oko 40 odsto.

 „Mi ćemo u okviru 1. stuba raditi napromociji ulog epolicije  kroz realizaciju serije intervjua s apolicijskim službenicama na različitim poslovima i zadacima unutar policije .dakle, kako bi pokazale da žene mogu obavljati i najraznovrsnije poslove i zadatke na svim nivoima odlučivahnja kako bismo prije svega osnažili one niže rangirane  policijske slućžbenice i motivisalida se bore za veće  položaje i kako bismo podstakli mlade kandidatkinje da konkuriraju na konkurse policijske strukture.“ -Kristina Jozić Udruženje “Mreža policijskih službenica BiH”

Jozić je istakla da je edukacija najbolja za prevazilaženje stereotipa i predrasuda zbog čega će biti načinjen priručnik i organizovana serija edukacija za pripadnike i pripadnice svih nivoa policijskog sektora. Drugi projektni stup odnosi se na mehanizme zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti.

„ Preliminarna istraživanja na tom planu svjedoče o tome da građani nisu u dovoljnoj mjeri upoznati o tim mehanizmima, kao i o tome da ne poznaju policijske ovlasti, a što rezultira velikim brojem žalbi na rad policijskih službenika za koje se naknadno utvrdi da nisu utemeljene“ -Benjamin Pljevljak,  generalni sektretar Centra za sigurnosne studije

Očekuje se i analiza institucionalnih mehanizama i policijske ovlasti u BiH. Donesene su i preporuke za njihovu provedbu. Očekuje se i izrada interaktivne web-stranice kako bi se građani bolje upoznali sa policijskim ovlastima i načinima kako se popunjavaju žalbe u skladu sa zakonima kojima je ta oblast regulisana.