U skupštinsku proceduru upućena Inicijativa za donošenje Zakona o pravima žrtava torture

Analizu zdravstevnog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja u prošloj godini, nakon opsežne diskusije, Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku uputila je u skupštinsku proceduru. U analizi se između ostalog navodi zabrinjavajući odnos stope nataliteta i mortalite u Tuzlanskom kantonu u odnosu na norme Europske Unije. Razmotrena je i Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe građana sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi. Zasjedala je i Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine kantona. Razmotrena je i u skupštinsku proceduru upućena Inicijativa za donošenje Zakona o pravima žrtava torture.

Zabrinjavajući je podatak iz Analize zdravstvenog stanja stanovništva TK da je prosječna stopa nataliteta u TK u prošloj godini  9,1 odsto a prosječna stopa mortaliteta 8 odsto.. Vodeća oboljenja u Tuzlanskom kantonu su i dalje  kardiovaskularne bolesti, dijabetes, respiratorne infekcije te bronhitis i bronhijolitis. Zabilježen je porast malignoma a trenutno se provode prevencije karcinoma dojke i grlića materice. U prošloj godini, sudeći prema ovoj analizi,  zabilježeno je i 50 hiljada bolničkih ležanja.

  • Evidentan je značajan broj bolovanja. Od stotinu hiljada zaposlenih, četrdeset hiljada osoba je koristilo bolovanje u prosjeku oko 29 dana. Razmatrana je i informacija oko aktivnosti koje se provode u Domu zdravlja Gračanica u vezi sa rješavanjem radiološke usluge. Komisija je zadužila resorno ministarstvo da u što hitnijem roku nađe rješenje za pružanje ove zdravstvene usluge, rekao je predsjednik Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine TK.

Jednoglasno je usvojen stav da se zaduži Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da iznađe sredstvaza rad Unije civilnih žrtava rata i porodica žrtava TK.

Zasjedala je danas i Komisija za jednakopravnost spolova TK. kako u BiH ni nakon više od dvadeset godina od završetka rata nije riješen pravni status žrtava torture, pokrenuta je inicijativa za donošenje zakona o njihovim pravima. Komisija je podržala ovu inicijativu koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Pročitajte...