U Srebreniku zasijedalo Općinsko vijeće

U Srebreniku je održana sjednica Općinskog vijeća. Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Sport i rekreacija“ Srebrenik, kao i Odluka o planu utroška sredstava iz naknade za korištenje državnih šuma utvrđene kanonalnim propisima za 2019.godinu. Vijećnici su prihvatili Izvještaj o radu u prošloj godini Općinskog pravobranilaštva.

Pročitajte...