U TK pozitivni pomaci u zaštiti i ostvarivanju prava radnika

Iako se čini da situacija u oblasti radničkih prava nikad nije bila teža, napori Vlade TK, u saradnji sa Vladom FBIH, investitorima i sindikatima urodili su plodom pa danas imamo primjere više kolektiva koji su se „digli iz pepela“. U Tuzlanskom kantonu nisu čekali dugo ni na potpisivanje granskih kolektivnih ugovora pa su, prava radnika koji primaju platu preko budžeta, ostala u istom obimu. Postoje naznake i o povećanju njihovih primanja u idućoj godini uz evidentan porast broja zaposlenih u TK…

Pročitajte...