U TK sa evidencije nezaposlenih brisano 3 354 osobe, od toga zaposleno 2 546

Zaključno sa septembrom ove godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona bio je 100 hiljada i pet osoba, na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje bilo je 80 hiljada 167 osoba. Rad u inostranstvu je, prema analizi portala Posao.ba, i dalje najatraktivniji za bosanskohercegovačke građane. Služba za zapošljavanje TK posreduje u zapošljavanju na području BiH, dok posredovanje za rad van Bh.granica obavlja Agencija za rad i zapošljavanje. Prema podacima kantonalne službe 3 hiljade 354 osobe su brisane sa evidencije nezaposlenih, od toga je zaposleno 2 hiljade 546 osoba.