U TK smanjeno maloljetničko prijestupništvo

Prije dvije godine Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona. Tada je imenovan Koordinacijski tim za praćenje i njegovu primjenu. Tim čine predstavnici pet resornih ministarstava. Uz Ministarstvo za rad i socijalnu politiku koji je koordinator Programa, tu su još MUP, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo pravosuđa. Kakva su postignuća Programa i šta treba raditi u nastavku, razmatrala je nedavno Vlada TK.
Glavni cilj Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona jeste smanjenje maloljetničkog prijestupništva i kriminaliteta. To se prvenstveno nastoji postići prevencijom putem edukacije stručnjaka i roditelja, ali i razvoja servisa podrške za ”djecu u riziku”, napominju u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak. U ovogodišnjem Budžetu je planiran iznos od 20.000 KM za potrebe preveniranja ovisnosti o psihoaktivnim supstancama. Na taj način će se pomoći udruženjima koja rade na sprječavanju bolesti ovisnosti. Centri za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu proteklu godinu su pružili psihosocijalnu podršku za 2766 osoba. Značajnu ulogu je imala Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, navodi ministrica Memić. Program sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju, koji se kao pilot projekt provodio u tri osnovne škole na području Tuzle, biće proširen na 16 osnovnih škola u Tuzli, Gradačcu, Gračanici i Kalesiji. Značajno je istaknuti i da se, kao rezultat preventivnih aktivnosti bilježi stalno smanjenje maloljetničkog kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona.